Currículum Vitae

Dades personals

Albert González i Jiménez
Col.legiat núm.: 1293 a l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Mataró
info@agjadvocats.com

Formació professional i cursos

Formació reglada

Formació no reglada i cursos

Experiència docent, conferències, publicacions i d’altres mèrits

Idiomes

Castellà. Llengua materna.
Català. Llengua materna. Certificat Nivell Superior (D).
Anglès. Nivell mitjà-alt a nivell oral i escrit. Competència professional completa.

Albert González i Jiménez, advocat · 2021, tots els drets reservats. Full de reclamacions.
Aquesta web utilitza cookies per determinar el tipus d'interacció sobre el lloc web i les estadístiques de visites, sense que es dugui a terme cap tipus d'identificació personal de l'usuari. Accepto | Més informació